AGILITY
Agility on yksi monista mainioista koiran aktivointiharrastuksista. Agilityssä kentällä on sarja erilaisia esteitä, jotka koira suorittaa ohjaajan käskyjen mukaan määrätyssä järjestyksessä ja mahdollisimman virheettömästi sekä nopeasti. Agilityä voi periaatteessa harrastaa minkä rotuinen koira tahansa. Agilityä harrastavalta koiralta vaaditaan kuitenkin terveyttä, hyvää lihaskuntoa ja luustoa. Varsinkin raskastekoisten isojen koirien lonkat olisi hyvä kuvata ennen raskaampaa harrastusta. Agilityssä koiran perustottelevaisuus on tietenkin kaiken a ja o. Koiran ja ohjaajan yhteistyön on myös pelattava. Agilityssä on edettävä maltillisesti, asia kerrallaan. Koiraa opetetaan ensin vain yksittäisille esteille, suurin virhe on yrittää saavuttaa liian paljon, liian nopeasti.
TOKO
Tokossa koira tekee ohjaajan käskyjen mukaan joukon tottelevaisuusliikkeitä, näitä tottelevaisuusliikkeitä ovat vaikkapa seuraa ohjaajansa vierellä, istuu, menee maahan, noutaa ym... Koiran rodusta ja varsinaisesta käyttötarkoituksesta riippumatta toko on laji, josta oikein harjoitettuna on aina apua eikä koskaan haittaa. Tokossa kaikki koirat kilpailevat keskenään tasavertaisin mahdollisuuksin, tietysti on rotuja, jotka keskimääräisesti ottaen menestyvät paremmin, mutta yksilötasolla kysymys on luonteenpiirteistä, ohjaajan kyvyistä ymmärtää koiraansa ja löytää juuri sille sopivat koulutusmenetelmät. Tottelevaisuuskokeessa tehdään sarja liikesuorituksia, joiden vaativuus riippuu luokasta, jossa koira kilpailee. Kaikki toiminta ja käskyjen antaminen tapahtuvat tuomarin tai liikkeenohjaajan luvalla. Virheistä ja lisäkäskyistä menettää suorituspisteitä.
VEPE
Vesipelastusta voi harrastaa minkä rotuinen koira vain, mutta muiden kuin newfoundlandinkoirien ja landseerien on läpäistävä soveltuvuuskoe. Jos koira hylätään kahdesti soveltuvuuskokeessa, sen tie vesipelastajana kokeiden osalta päättyy. Vesipelastukseen harjoittelevan koiran on oltava vahva ja peloton uimari ja niin kookas, että pelastettava ei vedä koiraa mukanaan pinnan alle. Koiran on myös jaksettava hinata veden varaan joutunut ihminen tai kumivene ihmisineen rantaan. Vesipelastus on Suomessa koemuotona uusi. Säännöt astuivat voimaan vuonna 1996. Harjoittelu vaatii paljon varusteita, mm. kookkaan kumiveneen moottoreineen sekä pelastautumispuvun "uhrille", jonka osana on kerta toisensa jälkeen vajota välillä aika hyiseenkin veteen.
Palaute
©All copyright E.S/M.S